Trung tâm tiếng Đức Rubin

Khai giảng Lớp A1.1 Part-time |21-PT9| Ngày 05/12/2021| GV. Cao Bảo Ngọc

Lịch học tại Rubin

Tin tức

Khai Giảng lớp luyện thi b1-eCL | 21-P1-14| Ngày 15/11/2021| GV. Võ Kim Ngọc

Khai giảng Lớp A1.1 Part-time |21-PT9| Ngày 05/12/2021| GV. Cao Bảo Ngọc

Khai giảng Lớp A1.2 |21-D8| Ngày 15/11/2021| GV. phạm Khánh Ly

Khai giảng trình độ A2.1 | 21-d7| Ngày 29/11/2021| GV. Nguyễn thị Hà Thư

Khai giảng trình độ A2.2 | 21-D6| Ngày 06/12/2021| GV. Ngô Việt Hải

Khai giảng Lớp b1.1 |21-D5| Ngày 25/11/2021| GV. Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Khai giảng Lớp b1.2 |21-D4| Ngày 24/11/2021| GV. Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Khai giảng Lớp b2.1 |21-B2-03| Ngày 15/11/2021| GV. Cao Bảo Ngọc

Khai giảng Lớp luyện thi b2 -eCL |21-p2-03| Ngày 15/11/2021| GV. Cao Bảo Ngọc

Khai giảng Lớp luyện thi b1 -eCL) |21-p1-12| Ngày 08/11/2021| GV. phạm Khánh Ly

Khai Giảng Luyện thi b1 | 21-SG05| Ngày 08/11/2021|GV. Võ Kim Ngọc

Khai Giảng Trình Độ A2.2 | 21-SG04| Ngày 08/11/2021| GV. Nguyễn Thị Thanh Thảo+GV. Võ Kim Ngọc

Khai Giảng Trình Độ A2.1 | 21-SG08| Ngày 08/11/2021| GV. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Khai Giảng Trình Độ A1.2 | 21-SG10| Ngày 01/11/2021| GV. Võ Kim Ngọc

Khai Giảng Trình Độ A1.1 | 21-SG10| Ngày 01/11/2021| GV. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Khai giảng trình độ B1.2|part-time | 21-PT7| Ngày 21/10/2021| GV. phạm Khánh Ly

Khai giảng trình độ B1.1 | 21-D4| Ngày 25/10/2021| GV. phạm hà my

Khai giảng trình độ A1.2, luyện thi a1 goethe|parttime| 21-PT6| Ngày 28/09/2021| GV. Cao Bảo Ngọc

Khai giảng trình độ A2.1 | 21-D6| Ngày 29/10/2021| GV. Ngô Việt Hải

Khai giảng trình độ A1.2 | 21-d7| Ngày 25/10/2021| GV. Nguyễn thị Hà Thư

Khai Giảng Trình Độ A2.1 | 21-SG4| Ngày 9/9/2021| GV. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Khai Giảng Trình Độ A1.1 | 21-SG9| Ngày 13/9/2021| GV. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Khai giảng trình độ B2.3 | 21-b2-02| Ngày 07/10/2021| GV. Cao bảo ngọc

Khai giảng trình độ Luyện thi b1 – eCL | 21-p1-11| Ngày 6/9/2021| GV. Nguyễn thị hà thư

Khai giảng trình độ A1.1 | 21-d7| Ngày 13/9/2021| GV. Nguyễn thị hà thư

Khai giảng trình độ A2.2 (part-time) | 21-pT7| Ngày 21/10/2021| GV. phạm Khánh Ly

Khai giảng trình độ B1.2 | 21-D3| Ngày 24/9/2021| GV. phạm Khánh Ly

Khai giảng trình độ A2.2 | 21-D4| Ngày 22/9/2021| GV. phạm hà my

Khai giảng trình độ A2.1 (part-time) | 21-PT5| Ngày 6/10/2021| GV. Bùi thu hường

Khai giảng trình độ A2.1 | 21-PT8| Ngày 24/9/2021| GV. Nguyễn thị thùy Dung

Khai giảng trình độ A1.2 (part-time) | 21-pT6| Ngày 27/9/2021| GV. Cao Bảo Ngọc

Khai giảng trình độ A1.2 | 21-d6| Ngày 22/9/2021| GV. Ngô Việt Hải