Trung tâm tiếng Đức Rubin

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG
Trình độ

Thạc sỹ ngành Giảng dạy tiếng Đức như một ngoại ngữ với trọng tâm ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại Học Tổng hợp Giessen tại CHLB Đức, 2019.

Bằng cử nhân Sư phạm tiếng Đức ĐH Quốc Gia.

Kinh nghiệm làm việc

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”

Nguyễn Bích Phương
Lịch học các lớp sắp tới

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ngày khai giảng
Khung giờ
Lớp
Giảng viên
Ngày khai giảng
Khung giờ
Lớp
Giảng viên
Ngày khai giảng
Khung giờ
Lớp
Giảng viên
Ngày khai giảng
Khung giờ
Lớp
Giảng viên
Ngày khai giảng
Khung giờ
Lớp
Giảng viên
Chia sẻ từ Học viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nguyễn Văn Anh

Đạt bằng B1 trong 3 tháng

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Nguyễn Văn Anh

Đạt bằng B1 trong 3 tháng

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Nguyễn Văn Anh

Đạt bằng B1 trong 3 tháng

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Hot trong Tháng

Điểm mặt các học viên đạt điểm cao của cô NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG trong tháng 3